ไลฟ์สไตล์ » ช็อปปิ้งออนไลน์ » นักสะสมอดใจรอ ป.ป.ส. ประกาศเลื่อนประมูลขายทอดตลาด “โมเดลการ์ตูน”

นักสะสมอดใจรอ ป.ป.ส. ประกาศเลื่อนประมูลขายทอดตลาด “โมเดลการ์ตูน”

25 มกราคม 2021
437   0

ป.ป.ส. เลื่อนประมูล “โมเดลการ์ตูน” ไปจนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย

ป.ป.ส เลื่อนประมูล โมเดลการ์ตูน1

นักสะสมอดใจรอ ป.ป.ส. ประกาศเลื่อนประมูลขายทอดตลาด “โมเดลการ์ตูน” ไปจนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย

วันที่ 24 มกราคม 2564 คณะกรรมการขายทอดตลาด สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 สํานักงาน ป.ป.ส. ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ (ตุ๊กตาโมเดล) รวมจํานวน 300 รายการ ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานั้น

ป.ป.ส เลื่อนประมูล โมเดลการ์ตูน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจํานวนมากจากหลากหลายพื้นที่ คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิจารณาแล้วเพื่อให้ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขอเลื่อนกําหนดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 จะดําเนินการขายทอดตลาดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง