ท่องเที่ยว » ท่องเที่ยวไทย » ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตลอดทั้งฤดูกาลนี้!

ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตลอดทั้งฤดูกาลนี้!

10 มกราคม 2021
283   0

ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตลอดทั้งฤดูกาลนี้!

ดอยหลวงเชียงดาว

จากการประชุมกันของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ผู้ประกอบการนำเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว มีมติเห็นพ้องตรงกันว่าจะทำการปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงหมดสิ้นฤดูกาลนี้

ปิดดอยหลวงเชียงดาว

ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองไทย และเส้นทางเดินป่าดอยหลวงเชียงดาวนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดทีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวจึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้ระหว่างการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายจึงได้ให้มีการปิดเส้นทางและงดกิจกรรมท่องเที่ยวไปก่อน

หากมีความคืบหน้าอย่างใด Club Walker จะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันอีกครั้งครับ